Linker

Linker

Offentlige baser og oppslagsdatabaser

Altinn – din digitale dialog med det offentligehttp://www.altinn.no
Brønnøysund-registrenehttp://www.brreg.no/
Konsumprisindeks fra Statistisk Sentralbyråhttp://www.ssb.no/kpi/
Din veiviser i det offentligehttp://www.norge.no
Bedriftsopplysningerhttp://www.proff.no
Informasjon fra regjeringen og departementenehttp://www.regjeringen.no
Statlig blankettarkivhttp://www.signform.no
eFacta fra Revisorforeningenhttps://eFacta.no/a1revisjonograadgivningas

Etater

Arbeids- og velferdsetathttp://www.nav.no
Skatteetatenhttps://www.skatteetaten.no
Tollvesenethttps://www.toll.no

Rammebetingelse, lover, regler og forskrifter

Database for lover og forskrifterhttp://www.lovdata.no
Aksjelovenhttp://www.lovdata.no
Bokføringslovenhttp://www.lovdata.no
Bokføring, forskrift omhttp://www.lovdata.no
Merverdiavgiftslovenhttp://www.lovdata.no
Regnskapslovenhttp://www.lovdata.no
Skattebetalingslovenhttp://www.lovdata.no
Skattelovenhttp://www.lovdata.no
Norsk Regnskaps stiftelse, regnskapsstandarderhttp://www.regnskapsstiftelsen.no
Veiviser til regelverk for virksomheterhttp://www.regelhjelp.no

Foreninger

Skattebetalerforeningenhttp://www.skatt.no
Den norske Revisorforeninghttp://www.revisorforeningen.no
Regnskap Norgehttp://www.regnskapnorge.no

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
+47 63 83 96 22 / +47 915 67 418