Ny revisorlov

Ny revisorlov

Ny revisorlov trådte i kraft 1. januar 2021 og skal anvendes fra og med revisjon av regnskapsår 2021. Revisjon av 2020-regnskapene ble fullført etter gammel lov.

Ny (oppdatert) revisjonsberetning

Ny revisorlov medfører noen endringer i revisjonsberetningen. Endringene er stort sett av redaksjonell art.

Øvrige endringer

For øvrig får den nye revisorloven i det alt vesentlige ingen praktiske konsekvenser for de revisjonspliktige. Loven inneholder blant annet noen endrede regler om vurdering av uavhengighet, samt revisjonsselskapets organisering av virksomheten og kvalitetsstyring mv. Videre er kravet om etterutdanning økt fra 105 til 120 timer i løpet av tre år.

Registrerte revisorer får tittelen statsautorisert revisor

En person som ved lovens ikrafttredelse var godkjent som registrert revisor, er fra lovens ikrafttredelse statsautorisert revisor.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
+47 63 83 96 22 / +47 915 67 418